Polityka prywatności

Właścicielem i administratorem serwisu oratiorecta.pl oraz sklep.tygodnikprzeglad.pl jest Fundacja Oratio Recta z siedzibą w Warszawie (03-410), przy ul. Inżynierskiej 3 lok. 7, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000198445, posiadająca REGON 016275090, NIP 951-19-67-251.

Ochrona prywatności w internecie jest dla Fundacji Oratio Recta bardzo ważną sprawą, dlatego gwarantujemy bezpieczeństwo Twoich danych przekazywanych podczas korzystania ze stron tygodnikprzeglad.pl oraz sklep.tygodnikprzeglad.pl, szczególnie podczas składania zamówień i korzystania z kont Użytkowników.

W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza nasze strony internetowe. Wszelkie informacje zebrane na Twój temat będą użyte wyłącznie do wykonania usługi, którą zamówiłeś, oraz do poprawy jakości naszych usług.

Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie i ochronę informacji. Dajemy Użytkownikom naszego serwisu możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Większość funkcji naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi wymagają przekazania właściwych informacji.

Jakie informacje zbieramy i po co?

Adres IP

Informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie, takie jak adres IP oraz inne informacje zawarte w logach systemowych, wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu stronami tygodnikprzeglad.pl oraz sklep.tygodnikprzeglad.pl, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron.

Ochrona danych osobowych

W szczególny sposób dbamy o Twoje dane osobowe, których ochrona jest dla nas bardzo ważna, dlatego starannie strzeżemy ich przed dostępem osób trzecich. Swoje dane musisz wpisać w następujących przypadkach:

  1. Dokonując zakupu w naszym sklepie internetowym (bez logowania do konta), zostaniesz przekierowany(a) na stronę szyfrowaną protokołem SSL oraz poproszony(a) o podanie Twoich danych osobowych (nazwisko lub nazwa firmy, imię lub NIP, dane teleadresowe, telefon oraz e-mail). Zebrane w ten sposób dane służą wyłącznie prawidłowemu przeprowadzeniu transakcji oraz dostarczeniu zamówionych książek i/lub e-prenumeraty i subskrypcji pod wskazany adres. Przechowujemy Twoje dane w bazie, aby ułatwić Ci w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym. Oczywiście nie zostaną zapamiętane poufne dane dotyczące karty kredytowej. Zakładając konto na tygodnikprzeglad.pl oraz sklep.tygodnikprzeglad.pl, zostaniesz poproszony(a) o podanie Twoich danych osobowych (nazwisko, imię, dane teleadresowe, telefon oraz e-mail). Przechowujemy Twoje dane w bazie, aby ułatwić Ci w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym. Logowanie do konta odbywa się na stronie szyfrowanej protokołem SSL, a podane podczas rejestracji dane osobowe w żaden sposób nie będą udostępniane osobom trzecim.
  2. Abyśmy mogli informować Cię o nowościach wydawniczych, proponujemy automatyczne dostarczanie informacji na ten temat. W podobny sposób poinformujemy Cię o wyjątkowych wydarzeniach i specjalnych ofertach handlowych. W tym celu wpisz swój adres e-mail do formularza pod adresem https://tygodnikprzeglad.pl/newsletter/ (możesz samodzielnie usunąć go z listy subskrypcyjnej w dowolnym czasie).
  3. Fundacja Oratio Recta nie przekazuje innym osobom ani instytucjom i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danymi osobowymi Użytkowników stron tygodnikprzeglad.pl oraz sklep.tygodnikprzeglad.pl bez ich zgody. Przetwarzane przez Fundację Oratio Recta dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu prześlij e-mail na adres wydawnictwo@oratiorecta.pl lub sklep@tygodnikprzeglad.pl albo list polecony na adres: Fundacja Oratio Recta, ul. Inżynierska 3 lok. 7, 03-410 Warszawa.